Styrelse

Lars Nordberg Ordförande
Börje Jarlvik V ordförande
Sten-Sture Olofsson Sekreterare
Ulf Wahlgren Kassör
Vice Auktionsföreståndare
Johnny Lenart Klubbmästare, Lottförsäljning
Leif Jönsson
Johnny Christiansson Auktionsföreståndare
Karl Köhler
Håkan Hellström Auktionsutropare
Lennart Wiberg Suppleant, Bibliotekarie, Lottförsäljning
Lars Nordberg Hemsida
Bengt Sahlström Suppleant, Vice sekreterare