Styrelse

Lars Nordberg Ordförande
Börje Jarlvik V ordförande
Sten-Sture Olofsson Sekreterare
George Svensson Kassör
Auktionsföreståndare
Johnny Lenart Klubbmästare, Lottförsäljning
Leif Jönsson
Ulf Wahlgren Vice Auktionsföreståndare
Vice klubbmästare
Karl Köhler
Håkan Hellström Auktionsutropare
Lennart Wiberg Suppleant, Bibliotekarie, Lottförsäljning
Jan Langvall Suppleant stf. sekreterare
Lars Nordberg Hemsida
Bengt Sahlström Suppleant, Vice sekreterare